Privacyverklaring StratEx Solutions BV

Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw afspraken hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom. Dit document dient als voorbeeld. De inhoud is opgesteld door Kompas

Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

StratEx, StratEx Group, StratexWeb, StratEx Solutions bv (hierna te noemen StratEx) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van StratEx, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan StratEx verstrekt. StratEx kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM StratEx GEGEVENS NODIG HEEFT

StratEx verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan StratEx uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG StratEx GEGEVENS BEWAART

StratEx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

StratEx verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van StratEx worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. StratEx gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

StratEx maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van StratEx bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan StratEx te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. StratEx heeft hier geen invloed op.

StratEx heeft Google geen toestemming gegeven om via StratEx verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@stratexgroup.nl. StratEx zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

StratEx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van StratEx maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door StratEx verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met StratEx op via post@stratexgroup.nl. //stratexgroup.nl is een website van StratEx Solutions BV.

StratEx is als volgt te bereiken:

  • Postadres & Vestigingsadres: Onderwijsboulevard 92, 5223DH ‘s-Hertogenbosch
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55070272
  • Telefoon: +31 6 533 62 526
  • E-mailadres: post@stratexgroup.nl